Απόφαση Γ.Σ. του Συλλόγου μας για Εδική Αγωγή ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 09 June 2015 08:01

Απόφαση Γ.Σ. του Συλλόγου μας για Εδική Αγωγή

       ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ…..

Το υπουργείο παιδείας της νέας κυβέρνησης τόσο σε επίπεδο διακηρύξεων όσο και σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων (άρθρα του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση) εξακολουθεί να αγνοεί:

  1. Τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών με αναπηρία που βρίσκεται «αχαρτογράφητο» είτε στο σπίτι του είτε σε ιδιωτικές δομές. Δεν απαντά στο πότε θα μπορέσει ο αφανής αυτός μαθητικός πληθυσμός να διαβεί την πόρτα του σχολείου που του αντιστοιχεί, πότε θα λάβει την εκπαίδευση που του αναλογεί με βάση τις ανάγκες του.
  2. Τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία που τελικά κατάφεραν να διαβούν το κατώφλι του σχολείου. Δεν απαντά στο αίτημα για δημόσια και δωρεάν πρώιμη παρέμβαση. Θα έχουν όλα τα σχολεία ( και τα ΚΕΔΔΥ που υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού) έγκαιρα το μόνιμο προσωπικό που χρειάζονται από την αρχή της χρονιάς; Θα έχουν όλοι οι μαθητές που δικαιούνται την παράλληλη στήριξη για όλο το χρόνο ή θα μοιράζεται ένας εκπαιδευτικός σε δυο ή και τρεις μαθητές; Τι θα γίνει με το αίτημα για έγκαιρη, δωρεά, δημόσια μεταφορά των μαθητών από την αρχή της χρονιάς; Τι θα γίνει με τις θεραπείες των μαθητών που περικόπτονται σταθερά κάθε χρόνο;
  3. Τον κατακερματισμό των εργαζομένων της ειδικής εκπαίδευσης, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την επιμόρφωση ιδιωτικού τύπου που εξαντλείται μέσα από προσωπικές διαδρομές υψηλού κόστους. 

Η εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της ειδικής αγωγής κινείται σε περιβάλλον μειωμένων δαπανών και μηδενικών διορισμών, ενώ συνεχίζει να στοχεύει στο ξήλωμα των σταθερών δομών της ειδικής εκπαίδευσης, να υποκαθιστά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες με αναφορές «πλήρους ένταξης», ακολουθώντας σταθερά οδηγίες της ΕΕ, και να υποβαθμίζει την εκπαίδευση των εργαζομένων που στηρίζουν τις δομές της. Η κυβέρνηση με τις νομοθετικές της επιλογές υπερασπίζεται τις οδηγίες της Ε.Ε. που μέσω της «πλήρους ένταξης», βάζει φραγμό στην ίδρυση νέων δομών ειδικής εκπαίδευσης θεσμοθετώντας λόγω ανυπαρξίας δομών την «ελεύθερη επιλογή σχολείου».

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού.

Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού και στα νηπιαγωγεία.

Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ΑμΕΑ, σε σχολικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ.

Διαχειριστικό έλεγχο ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης και μετατροπή τους σε δημόσιες.

Γενναία αύξηση των δαπανών για: Την έγκαιρη παρέμβαση, την ειδική εκπαίδευση, την ειδική επαγγελματική κατάρτιση, την αυτόνομη διαβίωση-την προστατευμένη εργασία. Η πολιτική της πρόληψης πρέπει να ξεκινά από τη γέννηση των παιδιών. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της ειδικής εκπαίδευσης. 

Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ίδρυση δημόσιων ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑμΕΑ. Πλούσιος εξοπλισμός, εποπτικό υλικό στα υφιστάμενα και τα υπό ίδρυση ειδικά σχολεία.

Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης. Δημιουργία δεύτερου Τμήματος  Ένταξης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου. Στήριξή  με αναγκαία μέτρα με μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου και μεθόδων διδασκαλίας, και μέσα (κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, πλούσιος εξοπλισμός, εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, σύγχρονα μέσα τεχνολογίας-κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.α.).

Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Διορισμοί με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στην ελαστική εργασία.  Κατάργηση της ωρομισθίας, της αναπλήρωσης με μειωμένο ωράριο και του θεσμού του αναπληρωτή από ΕΣΠΑ.

Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) με μόνιμη σχέση εργασίας.

Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωση τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται  τα σχολεία  και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΔΥ να υλοποιούν την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα σχολεία. Διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με μονάδες αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης.

Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.

Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, ν.4115/2013 άρθρο 39 που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατροποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.