ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ Γ΄ ΕΛΜΕ & Δ. ΓΛΗΝΟΣ PDF  | Print |  E-mail
Monday, 01 December 2014 22:24
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τετάρτη 3.12.2014, Ώρα 18:00
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Αγ. Φανουρίου 99),
Καλλιτεχνικό Καφενείο – 2ο Όροφος
Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών β΄βάθµιας & α΄βάθµιας εκπαίδευσης, Γ’ ΕΛΜΕ & Δ. ΓΛΗΝΟΣ καλούν
µαθητές, γονείς, συλλόγους γονέων, την Ένωση Γονέων Ιλίου και όσους ενδιαφέρονται για την
προάσπιση της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης σε δηµόσια συζήτηση.
Θέµα: Η Δηµόσια & Δωρεάν Εκπαίδευση διαλύεται.
Τι σηµαίνει το «νέο σχολείο» για εµάς, τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και για ολόκληρη την κοινωνία; Τι µπορούµε να κάνουµε;
Πιο συγκεκριµένα θα τεθούν:
• Νέο Λύκειο - Τράπεζα Θεµάτων • Τεχνική Εκπαίδευση - Άµισθη Εργασία • Ελλείψεις Εκπαιδευτικών. • Κτιριακά προβλήµατα & Υλικοτεχνική
Υποδοµή • Υποστηρικτικές δοµές στην εκπαίδευση
(ολοήµερο, τµ. Ένταξης, ενισχυτική κλπ )
• Επιχορηγήσεις σχολικών µονάδων • Συµπτύξεις τµηµάτων & Συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων • Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση σχολικής
µονάδας.
Διοργάνωση: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Γ΄ ΕΛΜΕ & Δ. ΓΛΗΝΟ